O projektu

Projekt střížkovský dvůr

Nadčasový design v souladu s přírodou

Soubor tří rezidenčních budov v lokalitě pražského Střížkova je navržený v moderním minimalistickém stylu. Barvy a struktura použitých materiálů je inspirována přírodou, ctí nadčasovost a dlouhodobou hodnotu. Všechny tři nově vzniklé domy respektují okolní zástavbu a propojují ji s již dokončeným projektem Střížkov Plazza. Seznamte se…

Nadstandardní moderní bydlení v Praze

O Projektu

Střížkovský dvůr má silný genius loci a patrnou historickou stopu, díky svému uspořádání, proporcím, tvaru střechy a použitých materiálů, které ctí současnou zástavbu. Projekt se skládá ze tří 3–5 podlažních domů, které navazují na stávající okolní zástavbu. Projekt má dva vchody, dvě schodišťová jádra a dva výtahy a také samostatný vjezd do podzemních garáží. Velký důraz je kladen nejen na efektivní využití plochy bytových jednotek, ale i na získání venkovních prostor pro většinu bytů v podobě předzahrádek, lodžií či teras.

Byty v posledních patrech mají nadstandardní výšku stropů jež jsou otevřeny do čistého krovu, který dodává prostoru vzdušnost a lehkost. Některé z bytů nabízejí atraktivní výhled na panorama města.

Umístění projektu

Střížkovský dvůr se nachází v horní části Střížkovské ulice, na rozhraní starého Střížkova a nového Proseku. Zároveň v některých svých aspektech vytváří navrhovaný objekt přechodový prvek mezi hranou původní zástavby a výrazně městskou strukturou. Vědomi si těchto souvislostí přistupujeme k projektu s maximálním respektem vůči cennému historickému kontextu místa. Střížkov je prvně připomínán v letech 1227–1230 jako dvůr Střiežkov, tj Střížkův dvůr od osobního jména Střiežek, což je domácká zdrobnělina od jmen Střezimír nebo Střezivoj.

Kontaktujte nás

736 779 707

* Společnost Střížkovský dvůr, s.r.o zpracovává vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy. Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů naleznete zde. Vaše osobní údaje nikde dále nešíříme.